Menu

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości jest obowiązkiem każdego zarządcy prowadzącego faktyczną działalność w tym zakresie. Wymóg posiadania ubezpieczenia rodzi się w momencie podpisania pierwszej umowy o zarządzanie.

Oferujemy Państwu zrealizowanie ochrony ubezpieczeniowej w firmach:

TU Compensa S.A., TUiR WARTA S.A. TU oraz w firmie UNIQA S.A. (w Uniqa niezbędne jest indywidualne zapytanie)  

SKŁADKI OD 290 ZŁ

SUMY GWARANCYJNE: 50 000, 100 000, 200 000 EURO.

SPECJALNE ZNIŻKI DLA OSÓB I FIRM BĘDĄCYCH CZŁONKAMI:

Stowarzyszenia na Rzecz Właścicieli i Użytkowników Nieruchomości GRUPA TORUS

PFSZN - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej 

oraz dla osób korzystających z naszych programów dla nieruchomości

Oferujemy system doradztwa ubezpieczeniowego w przypadku spraw skierowanych przeciwko zarządcom posiadającym ubezpieczenie w ramach produktu.

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie zapytań i wniosków o ubezpieczenie (jeżeli chodzi o zapytania najbezpieczniej na kilka dni przed upływem okresu aktualnej polisy). Przy zawarciu polisy decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Powered by BreezingForms

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl