Menu

OFERTA

Misją firmy jest zapewnienie pełnego wsparcia właścicielom i zarządcom nieruchomości w ich działalności.

Celem działania firmy TORUS jest stworzenie standardów wymuszających na usługodawcach (towarzystwa ubezpieczeniowe, banki itp.) najwyższy poziom bezpieczeństwa gospodarczego, gwarantowany zarządcom i właścicielom nieruchomości.

Zauważamy wyjątkową słabość dotychczasowej obsługi tak dużego rynku branżowego przez firmy komercyjne oraz brak sieci doradców dysponujących odpowiednim potencjałem do negocjacji w imieniu obsługiwanych przez siebie klientów.

Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie do stworzenia programu pozwalającego uzyskać środowisku zarządców i pośredników możliwie najwyższą jakość produktu i jego obsługi przy zachowaniu ceny pozwalającej na stabilną współpracę na linii zarządcy – towarzystwo ubezpieczeniowe.


 

PROPONUJEMY
 

 

Kompleksowe ubezpieczenie
nieruchomości mieszkaniowych

Produkt dostępny dla członków Stowarzyszenia Grupa Torus, w części majątkowej oparty o ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

WIĘCEJ

 

OC zarządcy
nieruchomości

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości jest obowiązkiem każdego zarządcy prowadzącego faktyczną działalność w tym zakresie. W sytuacji wymogu podawania w umowie o zarządzanie osoby posiadającej licencję zarządcy, niezbędne jest posiadanie OC w towarzystwie ubezpieczeniowym będącym gwarantem skutecznej ochrony.


WIĘCEJ

 

OC pośrednika
w obrocie nieruchomości

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego faktyczną działalność w tym zakresie.


WIĘCEJ

 

WARTO NAM ZAUFAĆ

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl