Logo

Mieszk@nie – Mamełka i wspólnicy. sp. j.

Mieszk@nie – Mamełka i wspólnicy. spółka jawna – firma rzeczoznawcza zajmująca się bieżącą obsługą szkód klientów stowarzyszenia.

Firm założona w roku 2007. Główną działalnością firmy są usługi rzeczoznawcze wykonywane na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz uczestników rynku mieszkaniowego. W tym zakresie firma współpracuje aktualnie z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Compensa TU S.A., Generali TU S.A., TUiR Warta S.A., Uniqa TU S.A., Firma zajmuje się również działalnością:
- na rzecz promowania bezpiecznych rozwiązań w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej nieruchomości
- na rzecz unowocześnienia sposobów kontaktu pomiędzy zarządcą, właścicielami nieruchomości i usługodawcami poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Designed by EST