Home

TORUS jest projektem ubezpieczeniowym, wykreowanym dla rynku nieruchomości, po Ustawie z 1995 r. Strategicznym celem firmy jest tworzenie bezpiecznego środowiska finansowego, w którym funkcjonują zarządcy  właściciele nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.


NASZE ATUTY

UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK eliminujące niebezpieczne zapisy, umożliwiające odmowę wypłaty odszkodowania

OPTYMALNA wartość sumy ubezpieczenia

KLAROWNE porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych, z zaznaczeniem braków w ofercie

CZYTELNA wysokość całkowitego kosztu ubezpieczenia przypadającego na 1m²

ZAPEWNIAMY elektroniczny system obsługi na stronie www.torus24.pl

GWARANTUJEMY jednolity standard umożliwiający równoległe i sprawne funkcjonowanie kilku Zakładów Ubezpieczeń

 

NASZE USŁUGI:

WSZELKIE NEGOCJACJE z podmiotami związanymi z rynkiem nieruchomości, kształtowania standardów produktów i jakości obsługi

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA ubezpieczeń i likwidacji szkód

KREOWANIE NOWYCH FORM ZARZĄDZANIA poprzez rozwijanie komunikacji internetowej pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości, poszukiwania rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.


TORUS24 - SYSTEM OBSŁUGI

UPRASZCZAMY proces zgłaszania szkody

OGRANICZAMY DO MINIMUM ilość wymaganych dokumentów przy szkodzie

DEDYKOWANI LIKWIDATORZY obsługują szkody z naszego programu

ZAPEWNIAMY możliwość monitorowania przebiegu likwidacji w systemie Torus24

UMOŻLIWIAMY bezpośrednią komunikację z likwidatorem poprzez nasz system ułatwiając czytelną komunikację.

ARCHIWIZUJEMY całą korespondencję z Zakładami Ubezpieczeń oraz załączoną dokumentację niezbędną w procesie określania odpowiedzialnego za szkodę.

ZAKRES INFORMACJI nie zmienia się po zmianie ubezpieczyciela, co eliminuje problemy przy zawieraniu kolejnych ubezpieczeń.

DOSTARCZAMY bezpłatnie dodatkowe branżowe narzędzia (m. in. do wykonywania przeglądów budowlanych).

 

System Torus24